Βιορυθμιστική Κίνηση

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα
Δευτέρα
9:30 - 10:30 π.μ.
Τρίτη
6:00 - 7:00 μ.μ. 
Τετάρτη
6:30 - 7:30 μ.μ.
Πέμπτη
11:00 - 12:00 π.μ.
Παρασκευή
5:30 - 6:30 μ.μ. 


- Για έκτακτη συμμετοχή σε κάποιο μάθημα προαπαιτείται τηλεφωνική συνεννόηση.

- Γνωρίστε τα οφέλη της Βιορυθμιστικής κίνησης κάνοντας ένα δωρεάν μάθημα.